Bảng Giá

Hệ thống Nâng cấp tự động, chỉ cần NẠP 1 LẦN đủ mốc.

KHÁCH QUÝ

500000 /1 Lần Nạp
  • Ưu đãi Hạng Giảm -0%

THƯƠNG GIA

1000000 /1 Lần Nạp
  • Ưu đãi Hạng Giảm -2%

THƯƠNG NHÂN

3000000 /1 Lần Nạp
  • Ưu đãi Hạng Giảm -4%

ƯU TIÊN

5000000 /1 Lần Nạp
  • Ưu đãi Hạng Giảm -6%

THÂN THIẾT

10000000 /1 Lần Nạp
  • Ưu đãi Hạng Giảm -8%

ĐỐI TÁC

20000000 /1 Lần Nạp
  • Ưu đãi Hạng Giảm -10%