Gói Like Group Ngày & Tháng Facebook

Bỏ qua Từ Khóa nếu muốn tăng tất cả bài viết trong Nhóm.
Chỉ tăng các bài viết của Tài khoản có trong danh sách ID Facebook.
Nếu không có ID Facebook, Sẽ tăng tất cả các bài viết mới nhất của Nhóm.
( Like x x 7 Ngày : 30)